Jelling Kirke og Kristendommen i Danmark

sten2.jpg (156966 bytes)
Runesten med inskription
sten1.jpg (178296 bytes)
Runesten med inskription
sten3.jpg (152474 bytes)
Runesten med inskription
sten4.jpg (56254 bytes)
Jelling kirke set fra Vest
k2.jpg (73122 bytes)
Jelling kirke set fra Nord
k3.jpg (160898 bytes)
Kirkens ombygning år 2000
k4.jpg (37223 bytes)
Apostle
k5.jpg (68130 bytes)
Ved Alteret
k6.jpg (57634 bytes)
Kirkerummet
k4.jpg (37223 bytes)
Jelling højne
k5.jpg (68130 bytes)
Jelling højne
k6.jpg (57634 bytes)
Vikingeskib i Fårupsø

Copyright 2005 - 2022 LittleBear.dk